Mae’r Nadolig yn gyfnod i ddathlu ond mae hefyd yn medru bod yn gyfnod unig i rai. Mae rhai pobl yn medru teimlo eu bod wedi eu hynysu neu’n poeni am dlodi, dyled, iechyd meddwl a llawer iawn mwy. Os ydych yn cael trafferth ymdopi wrth ddynesu at y Nadolig, rydym yn medru eich cysylltu gyda rhywun sydd yn medru helpu.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn anelu i gefnogi ymateb y gymuned i COVID-19.

Ein cynllun yw: –

  1. Gan ddefnyddio timau seiliedig ar le, byddwn yn defnyddio grwpiau ymateb cymunedol a gwneud hynny drwy ddefnyddio cyngor/canllawiau cenedlaethol. I gyd ar hyd braich, nid ein lle ni yw perchnogi gweithgaredd cymunedol ond byddwn yn bendant yn helpu.
  2. Byddwn yn cefnogi’r rhaglen Gwirfoddoli dros Lesiant i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr mewn rolau penodol.
  3. Byddwn yn dechrau cyfnewidfa gymunedol ar-lein Ein Sir Fynwy i ategu a chryfhau’r ymdrech gymunedol.

Dyma adnodd pecyn cymorth a ddatblygir gan Mutual Aid UK ar gyfer grwpiau gweithredu cymunedol https://covidmutualaid.org/

Ar gyfer pobl neu sefydliadau sydd â diddordeb mewn cefnogi ymateb y gymuned, cysylltwch â partnerships@monmouthshire.gov.uk