Skip to Main Content

Caiff y tîm Cymorth Tai hefyd ei alw fel y Porth Cymorth Tai. Mae gan y tîm brofiad o ddelio gyda’r llu o broblemau sy’n wynebu pobl, deall sut y gall y rhain ddatblygu a deall sut y gallant waethygu os na chânt eu trafod. Mae’r tîm yn ymroddedig i ddarparu’r math mwyaf addas o gymorth er mwyn atal a thrin digartrefedd.