Daeth y cyngor i ddilyn mesurau gwarchod i ben am y tro ar 1 Ebrill 2021 ac mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi dweud nad yw’n bwriadu gofyn i bobl warchod eu hunain eto.

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rhannu-data-mewn-perthynas-ar-rhestr-o-gleifion-warchodir

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â’n tîm partneriaeth, maent yma i helpu…….

Helpwch ni i barhau i helpu eich cymunedau

Cysylltwch â ni:

wellbeing@monmouthshire.gov.uk
01633 644 288.

Nid yw’r llinell ffôn hon yn cael ei monitro ar benwythnosau na gwyliau’r banc, peidiwch â’i defnyddio mewn argyfwng neu sefyllfa frys iawn.