Mae Sgiliau@Gweithle yn cefnogi pobl sydd ar hyn o bryd mewn cyflogaeth neu hunangyflogaeth i gael mynediad at amrywiaeth o gymwysterau achrededig am ddim, arweiniad 1 i 1 a chymorth cyflogaeth.  

Os ydych chi’n 16+ oed, yn byw neu’n gweithio yn Sir Fynwy ac yn gymwys ar Lefel 2 neu’n is, cysylltwch â ni! Ebost: employmentskills@monmouthshire.gov.uk