Mae gan Lyfrgell Casgwent glwb codio a anelir at bobl ifanc rhwng 11 a 17 oed.

Cynhelir sesiynau rhwng 3.45pm a 5.15pm bob dydd Mercher.

Arweinir y sesiynau gan wirfoddolwyr mewn amgylchedd greadigol lle medrir ymchwilio technolegau newydd a rhai sy’n datblygu. Maent yn annog mentora cyfoedion drwy ddysgu seiliedig ar hunan-arweiniad.

Archebwch eich lle yma

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Janet Karn drwy anfon e-bost at janetkarn@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01291 635626.

@theideasgarage