Skip to Main Content


Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw ffyrdd a phalmentydd priffyrdd sydd wedi eu mabwysiadu gennym ledled Sir Fynwy.

Y cyngor syn gyfrifol am gadw ffyrdd a llwybrau troed yn ddiogel i defnyddio.

Rydym yn archwilio priffyrdd yn rheolaidd ac yn nodi unrhyw ran o balmant neu ffordd sydd yn debygol o fod yn beryglus i bobl syn defnyddio’r ffordd neun cerdded, cyn mynd ati i drefnu atgyweiriad.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.