Skip to Main Content

Mae llawer o lwybrau a throeon i’ch helpu i ymchwilio cefn gwlad, pentrefi a threfi marchnad Sir Fynwy wledig.

Mwy o wybodaeth ar Gerdded yn Sir Fynwy

Gellir cerdded llawer o’r llwybrau pell yn llawn, mewn camau neu eu haddasu i fod yn llwybrau cylch:

Mae llwybrau pell eraill yn cynnwys Llwybr Dyffryn Wysg, Llwybr y Tri Castell a Llwybr Dyffryn Mynwy. Mae llawlyfrau ar gael gan siopau llyfrau leol neu’r canolfannau croeso.
Mae detholiad o lwybrau cerdded cylch presennol ar draws Sir Fynwy a Dyffryn Gwy ar gael.

Dyma ddetholiad o lwybrau sydd ar gael yn Sir Fynwy:

Llwybrau Pell

Cafodd y llwybrau dilynol eu datblygu i fod yn hygyrch ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic:

I gael mwy o wybodaeth, yn cynnwys lle gallwch cadw eich ceffyl yn ystod arhosiad dros nos, ewch ihttps://www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/walking-in-monmouthshire.aspx