Sut allwch chi helpu Wcráin | Is-bwnc | LLYW.CYMRU

Os oes angen cymorth arnoch chi, gallwch ffonio’r llinell

ffôn 24 awr +44 808 164 (0808 164 8810 os ydych yn y DU).

Os na allwch ffonio rhifau 0808, defnyddiwch +44 (0)175 390 7510.

Os ydych angen cefnogaeth bellach neu’n ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, yna cysylltwch gyda Chyngor Sir Fynwy ar ukrainesupport@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch ein canolfan gyswllt ar 01633 644644.