CAM01060 Deddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990 – Adran 257
Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 24 Magwyr gydag Undy A 23 Rogiet
Fferm Rockfield (ST439875)

CAM01059 Deddf Priffyrdd 1980- Adran 118, Llwybrau Troed 74, 143, 75, 71, 145, 144, 73, 72, 67, 66, 66A, 66B, 66C, Rhaglan

CAM01048 Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 119 Cyngor Sir Fynwy:
Llwybr Cyhoeddus Rhif 3 (rhan), Brynbuga, Ysgol Gynradd Brynbuga

CAM01042 Deddf Priffyrdd 1980 – adran 119, Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus. Llwybr Troed Cyhoeddus 18, Undy ( Magwyr gyda Gwndy )Bwthyn Rose, Knollbury

CAM01040 Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 118 & 26. Diddymu & Creo cyhoeddus.Lllwybrau troed
48, 10, 9,  42, 57A, 55A, 54C, 54A, 54D, 52A, 52B, 42A, 9A, 59 & 10A St Arvens, 100 & 101 Tyndyrn & 199, 201, 202 & 200 Devauden.

CAM01036 Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 118A. Cynnig i Ddiddymu Croesiad Rheilffyrdd. Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 12 (rhan), Y Fenni.

CAM01031 LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 57 (RHAN) LLANDEILO GRESYNNI
GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 2017
FFERM LLANTROPHY