Rhaid i unrhyw un sy’n edrych i gasglu arian mewn man cyhoeddus ar gyfer elusen neu sefydliad cofrestredig, gael caniatâd casglu strydoedd gan Gyngor Sir Fynwy yn gyntaf.

Mae’r cofrestriad am ddim, rydym yn argymell cysylltu â’r adran drwyddedu dros y ffôn neu drwy e-bost er mwyn sicrhau bod eich dyddiad casglu ar gael, cyn cyflwyno cais. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cyfyngu weithgareddau casglu strydoedd, dim ond un casgliad mewn dref, pob dydd.

Wrth Casglu

Dylid cynnal casgliadau stryd mewn ardaloedd cerddwyr yng nghanol y dref pan fyddant ar gael. Rhaid defnyddio tuniau casglu wedi’u selio a rhaid i’r casglwr allu cynhyrchu’r drwydded casglu ar gais.

Dylai casglwyr sefyll i ganiatáu i’r cyhoedd fynd ati a chael yr opsiwn o roi arian. Peidiwch â cherdded tuag at aelodau’r cyhoedd, dilynwch bobl drwy’r dref, bod yn ymosodol neu’n fygythiol. Mae Cyngor Sir Fynwy yn derbyn cwynion ynghylch pobl sy’n dod at aelodau’r cyhoedd yn barhaus. Gall gwynion a dderbynnir gan yr Adran Drwyddedu atal unrhyw trwydded cael eu cyhoeddi yn y dyfodol.

Dylai unrhyw un sy’n ymddwyn yn ymosodol neu’n amheus adrodd i Heddlu Gwent. Ni chaiff casgliadau debyd uniongyrchol eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Lleol

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL