Skip to Main Content

Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 119 Cyngor Sir Fynwy:
Llwybr Cyhoeddus Rhif 3 (rhan), Brynbuga, Ysgol Gynradd Brynbuga (SO382010)
Gorchymyn Dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus 2019