Skip to Main Content

Mae’r tîm budd-daliadau yn cynnig cyngor a chymorth ymarferol gyda budd-daliadau lles y wladwriaeth. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i fudd-daliadau y gallai fod hawl gennych eu cael, rhoi gwybodaeth a chyngor i chi, ac eich helpu gyda ffurflenni cais ac apeliadau.

Rydym ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Gallwch gysylltu â ni eich hun neu ofyn i’ch gofalwr, gweithiwr cymdeithasol, therapydd galwedigaethol neu weithiwr asesu gofalwyr gysylltu â ni ar eich rhan.

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, ond, os ydym yn helpu i ychwanegu at eich incwm, byddwn yn cynnal asesiad ariannol arall. Gallai hyn olygu y bydd yn rhaid i chi dalu mwy tuag at y gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn. Noder, er efallai y byddwn yn gofyn i chi dalu mwy, dylech ddal i fod yn well eich byd.

Cysylltiadau

I gael cyngor budd-daliadau:

Tîm Cyngor Budd-daliadau
Innovation House
Magor
NP26 9AN

I gael gwybodaeth am daliadau mewn cartrefi gofal:

Yr Uwch Swyddog Cyllid
Innovation House
Magor
NP26 9AN

Ffôn: 01633 644578
Ffacs: 01633 644577
Minicom: 01633 644597

I gael gwybodaeth am daliadau ar gyfer gwasanaethau dydd, gofal cartref a seibiannau byr:

Swyddogion Asesu Incwm
Innovation House
Magor
NP26 9AN

Ffôn: 01873 735970 / 01873 735971