Dewch i ymuno ar tim

Arweinydd Tîm – Deddf Diuogelu’r Amgylchedd (DDA)

Mae’r gwasanaethau DDA yn darparu gwasanaeth hanfodol wrth sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu er
mwyn cyrraedd y nod i ddarparu amgylchedd sydd yn ddiogel, yn lân a’n gynaliadwy. Mae gweithwyr
DDA , naill ai’n gweithio fel unigolion neu fel rhan o dîm, yn gyfrifol am fannau agored cyhoeddus; ochr y
ffordd; rhwydweithiau priffyrdd Trefol a Gwledig, a hynny er mwyn darparu amgylchedd safonol, glân a
chynaliadwy, ac yn cefnogi strategaethau sbwriel Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Fynwy.
Bydd y swyddog yn ymgymryd â gweithgareddau’r DDA am y rhan fwyaf o’r amser. Byddwch angen
arwain y tîm DDA, cynnal safon yr amgylchedd lleol sydd yn cynnwys casglu sbwriel, gwacau biniau
sbwriel, ymateb i achosion o tipio anghyfreithlon ayyb.

Cyfeirnod Swydd: OPWS49 (Tref), OPWS50 (Llan), OPWS51 (Cil)

Gradd: BAND D – SCP9 (£23,194.00) – SCP13 (£24,948.00)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Depo Mitchel Troy (Trefynwy), Fferm Old Pill (Cil-y-coed), Priffyrdd (Llan-ffwyst)

Dyddiad Cau: 01/12/2022 5:00 pm

Gwiriad DBS: Na