Skip to Main Content

Gellir gweld canlyniadau’r etholiadau a gynhaliwyd yn Sir Fynwy isod.

2012

 • Canlyniadau etholiad 2012 ar gyfer y cyngor sir
 • Canlyniadau etholiad 2012 ar gyfer cynghorau cymuned/tref

2010

 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais, Etholiad Senedd y DU 2010, Etholaeth Mynwy
 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais – Cyngor Tref Caldicot, Ward Hafren
 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais – Cyngor Tref Cas-gwent, Ward Sant Christopher
 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais – Cyngor Tref Caldicot, Ward Llanddewi

2009

 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais, Etholiad Senedd Ewrop 2009, Mynwy
 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais, Cyngor Cymuned Porth Sgiwed (Ward Pentref Porth Sgiwed)
 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais, Cyngor Cymuned Rhaglan (Ward Rhaglan)
 • Datganiad Canlyniad y Bleidlais, Llanfihangel Crucornau

2008

 • Etholiadau Cyngor Sir a Cynghorau Tref a Chymuned 1 Mai 2008
 • Is-Etholiad Cyngor Tref – Cyngor Tref Y Fenni, Ward y Priordy 25 Medi 2008

2007

 • Etholiad Cynulliad Cymru 3 Mai 2007

2004

 • Etholiadau Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned 10 Mehefin 2004

1999

 • Etholiadau Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned 1999