manylion

Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, unwaith yn borthladd a marchnad ganolfan bwysig. Mae’r fasnach gwin, adeiladu llongau a physgota eog ymhlith ddiwydiannau lawer Cas-gwent yn ymddangos mewn arddangosfeydd gyda lleoliadau atmosfferig. Ffotograffau, rhaglenni a phosteri dwyn i gof y gweithgareddau hamdden y bobl leol, tra bod paentiadau a phrintiau o’r 18fed ganrif a’r 19eg yn dangos yr apêl tragwyddol o Gas-gwent a Dyffryn Gwy i artistiaid a thwristiaid fel ei gilydd. Mae’r Amgueddfa yn unig ar draws y ffordd o Castell Cas-gwent mewn tŷ cain o’r 18fed ganrif a adeiladwyd gan deulu masnachwr Cas-gwent ffyniannus.

Arddangosfeydd arbennig Rheolaidd
Gweithdai a gweithgareddau
Cwisiau a thaflenni gwaith ar gyfer plant
Plant am ddim (pan yng nghwmni oedolyn)
Cyfleusterau Arbennig ar gyfer ymweliadau addysgol a grŵp (cyn-archebu grwpiau addysgol rhad ac am ddim)
Amgueddfa Siop
Mynediad ar y llawr gwaelod a thoiled ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
meysydd parcio Cyfagos
Ar draws y ffordd o Gastell Cas-gwent

Agor manylion

ar agor bob dydd (ac eithrio dydd Mercher) 11.00-16.00.

prisiau

mynediad am ddim

cyfeiriad

Amgueddfa Cas-gwent,
Stryd y Bont,
Cas-gwent,
Sir Fynwy,
NP16 5EZ