Estyn yw’r arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonaumewn darparwyr addysg a hyfforddiant.

Sir Fynwy ar arolygiadau ysgolion Estyn yn rhoi gwybodaeth i chi am yr adroddiadau arolygu mwyafdiweddar.