Skip to Main Content

Mae MonLife yn paratoi i gynnig amrywiaeth o weithgareddau difyr i deuluoedd yn ystod hanner tymor mis Mai sydd i ddod. O anturiaethau chwaraeon, sesiynau chwarae i weithdai creadigol, mae rhywbeth at ddant pawb.

Mwynewch ddefnyddio eich creadigrwydd a’ch dychymyg yng Nghanolfan y Priordy, Trefynwy,  gyda’r gweithdai drama ‘Let Your Imagination Run Wild’! Mewn cydweithrediad â Theatr Ieuenctid Savoy a Back Yard Theatre (Boston, MA, UDA), rydym yn cynnig pedwar diwrnod o weithdai drama i blant 7 i 14 oed. Mae’n gyfle gwych i bobl ifanc i gymryd rhan mewn celf, cael hwyl, ac archwilio syniadau newydd.

I bobl ifanc hŷn, rhwng 14 a 19 oed, Theatr y Borough yw’r lle i fynd! Rydyn ni’n cynnal tridiau o weithdai arbenigol o dan arweiniad actorion profiadol a thiwtoriaid proffesiynol, wedi’u cynllunio i ddatblygu eich sgiliau actio a thanio’ch angerdd am y llwyfan.

Peidiwch â cholli’r sioe hudolus ‘JACK AND THE BEANSTALK’ gan Garlic Theatre yn Theatr y Borough. Mae’r sioe bypedau swynol a rhyngweithiol hon yn berffaith i’r teulu cyfan, gyda pherfformiadau ar 25/05/2024 am 11am a 2pm.

Mae ein Hybiau Cymunedol a Llyfrgelloedd yn fwrlwm o weithgareddau hefyd! O weithdai Lego i gelf a chrefft, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau.

Paratowch ar gyfer Gemau Sir Fynwy yr hanner tymor hwn! Mae’n gyfuniad perffaith o hwyl, chwaraeon, a dysgu sgiliau newydd. Adeiladu hyder, gwneud ffrindiau newydd, a chael hwyl!

Mae nofio bob amser yn boblogaidd, ac mae gennym ni sesiynau anhygoel wedi’u trefnu ar gyfer teuluoedd a phlant. Hefyd, gall y sawl sydd o dan 16 oed fwynhau nofio am ddim mewn unrhyw ganolfan Hamdden Egnïol MonLife, cliciwch ar y ddolen isod am ddyddiau ac amseroedd.

Ac i’r anturwyr bach, Prif Ganolfan Chwarae Canolfan Hamdden Trefynwy yw’r lle i fynd. Dringwch drwy ein drysfa tri llawr llawn cyffro a churwch y cloc gyda’n system amseru unigryw. Mae hyd yn oed ardal arbennig ar gyfer plant bach yn unig.

Ymunwch â ni am wledd o goginio wrth i’r Syrcas Bwyd Stryd ddod i Gastell Cil-y-coed gyda’r “Wledd Fawr” Disgwyliwch y Bwyd Stryd Mwyaf Ar y Ddaear, seigiau blasus o bob rhan o’r Byd wedi’u gweini gan garafán Nomadig o gogyddion bwyd stryd enwog, rhwng 24ain a’r 27ain o Fai ac eto rhwng y 31ain o Fai a’r 2il o Fehefin.

Mae MonLife yn gyffrous i gynnig sesiynau Aros a Chwarae AM DDIM yn ystod hanner tymor, lle gall plant a theuluoedd gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys chwarae corfforol, celf a chrefft, ac adeiladu cuddfan, i gyd wedi’u harwain gan eu dychymyg. Yn ogystal, mae sesiynau Chwarae Egnïol AM DDIM ar gael, lle gall plant 5-11 oed fwynhau 1 awr a 55 munud o chwarae dan oruchwyliaeth gyda’n gweithwyr chwarae medrus. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o chwarae corfforol i gelf a chrefft, a hyd yn oed saethyddiaeth.

Ymunwch â ni am brofiad ymarferol o wneud crefftau yn Neuadd y Sir ar gyfer Chwarae Clai – Gwnewch Eich Teils Clai Canoloesol Eich Hun! Ewch i’r byd canoloesol wrth i chi greu eich campwaith teils clai eich hun.

I gael gwybodaeth fanwl am yr holl weithgareddau hanner tymor ar draws Sir Fynwy, ewch i https://tinyurl.com/3m9ucfbm

Peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau’r gweithgareddau hanner tymor cyffrous hyn! Ymunwch â ni am hanner tymor yn llawn cyffro, dysg ac atgofion bythgofiadwy!