Mae llyfrau cydymdeimlo wediu agor mewn Hybiau Cymunedol ar darws Sir Fynwy a’r Neuadd Sirol yn Nhrfynwy a Neuadd y Sir ym Mrynbuga, a hynny;’n dilyn marwolaeth y Frenhines. Mae fflagiau hefyd nawr yn hedfan ar hanner mast. Mae amseroedd agor yr hybiau fel a ganlyn:

Y Fenni

 • Llun-Iau: 9am-5pm (ar gau rhwng 1pm a 2pm am ginio)
 • Gwener: 9am-4.30pm (ar gau rhwng 1pm a 2pm am ginio)
 • Sadwrn: 9am-1.00pm

Trefynwy

 • Llun: 8:45am-5pm
 • Mawrth: 8:45am-6pm
 • Mercher: 8:45am-5pm
 • Iau: Ar gau
 • Gwener: 8:45am-4.30pm        (Llun-Gwener:ar gau rhwng 1pm a 2pm am ginio)
 • Sadwrn: 9am-1pm

Neuadd Sirol 

 • Llun-Sul: 9am-5pm

Cas-gwent

 • Llun-Gwener: 9am-5pm
 • Sadwrn: 10am – 1pm

Cil-y-coed

 • Llun – Iau: 9am-5pm
 • Gwener: 9am-4pm
 • Sadwrn: 10am – 1pm

Brynbuga

 • Llun: 9am – 5pm
 • Mercher: 9am – 5pm
 • Iau: 9am – 5pm
 • Sadwrn: 9am-12:45pm

I unrhyw un sydd yn dymuno ysgrifennu eu cydymdeimlad ar-lein, cliciwch os gwelwch yn dda ar y ddolen hon os gwelwch yn dda: Y Teulu Brenhinol

Mae gwneud  cyfraniad  i un o elusennau niferus Ei Mawrhydi yn ffordd addas iawn i dalu teyrnged i’w gwaddol anhygoel. Mae modd gwneud hynny yma: Elusennau | Y Teulu Brenhinol