Y Fenni

  • Cofeb Rhyfel ar Stryd Frogmore, y Fenni

Cil-y-coed

  • ‘The Cross’ yng Nghil-y-coed

Cas-gwent

  • Y senotaff yng Nghas-gwent

Magwyr a Gwndy

  • Ardal ‘Preachers Cross’, yn Eglwys y Santes Fair, Magwyr 

Trefynwy

  • Neuadd Sirol, Trefynwy  

Brynbuga

  • Tu allan i’r Tŷ Chwarter/Sesiynau, Brynbuga

Dylech dynnu unrhyw seloffen/pecynnu oddi ar y tusw o flodau – diolch.