Bydd ein swyddfeydd, Hybiau Cymunedol a’r Ganolfan Gyswllt ar gau ddydd Llun 29 Awst 2022.

Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i MyMonmouthshire i ganfod pryd y caiff eich gwastraff a'ch ailgylchu ei symud

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda.


Nodwch os gwelwch yn dda na fydd y gwasanaethau casglu ailgylchu a gwastraff yn cael eu heffeithio gan benwythnos gŵyl y banc. Dylech osod eich bagiau a’ch biniau allan fel arfer.

Calendr casglu sbwriel bob pythefnos yn gynnar yn 2022

Gallwch wirio eich dyddiau casglu gwastraff nesaf drwy edrych ar y dudalen Gwybodaeth Leol.

Mae canolfannau gwastraff aelwydydd ac ailgylchu ar agor fel arfer ond gallant fod yn brysu yn ystod ac yn dilyn penwythnosau Gŵyl Banc. Mae’r canolfannau Ailgylchu ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.