Skip to Main Content

Mae ymgyrch Crwydrwch Stryd Nevill wedi cael sylw gan drigolion y Fenni ers ei lansio’r wythnos diwethaf. Mae’r llwybr, sydd wedi gweld busnesau annibynnol yn dylunio eu ceirw pren Nadoligaidd eu hunain sy’n cynrychioli eu siop, yn ffurfio llwybr ceirw drwy ganol y Fenni yn y gobaith o annog trigolion i gefnogi busnesau lleol dros yr ŵyl.

Gyda chymorth masnachwyr Stryd Nevill, mae’r ymgyrch wedi’i threfnu gan Chris Jones, Ymarferydd Lleoedd lleol gyda 30 mlynedd o brofiad mewn datblygu canol trefi a rhaglenni datblygu gwledig mewn trefi a chymunedau.  Chwaraeodd pob busnes lleol ran allweddol yn y gwaith o ddylunio a dosbarthu’r ceirw a wnaed â llaw i hyrwyddo’r llwybr drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae pob busnes lleol wedi cynllunio eu ceirw ei hun, sy’n cynrychioli’r cynhyrchion lleol y maent yn eu gwerthu.  Mae hyn yn cynnwys y rhai gan Cooks Galley sy’n dangos carw’n gwisgo ffedog cogydd – sy’n cynrychioli eu cegin a’u hoffer a wnaed yn lleol, a’r Wool Croft sy’n arddangos carw gyda siwmper wedi’i gwau â dyluniad Nadoligaidd.

Fel rhan o’r ymgyrch, gall siopwyr hefyd fod â chyfle i ennill talebau a basged Nadoligaidd gan fusnesau lleol drwy ymuno â llwybr Stryd Nevill . Gall preswylwyr ennill stampiau drwy ymweld â’r busnesau annibynnol ar hyd Stryd Nevill lle gallwch roi eich enw ymlaen ar ôl pum stamp, gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 21ain Rhagfyr.

Mae Maer y Fenni, Tudor Thomas, wedi diolch i Chris ynghyd â’r holl fusnesau ar Stryd Nevill am eu gwaith gwych yn gwneud y Fenni yn dref fwy bywiog. Wrth siarad yn lansiad y llwybr, dywedodd y Cynghorydd Thomas:  “Mae’n gymaint o ymdrech gan berchnogion y siop a busnesau lleol ar hyd y stryd unigryw hon.  Mae ymgyrch enfawr i gadw trefi’n brysur a chefnogi busnesau annibynnol ar yr adeg bwysig hon o’r flwyddyn.  Ein busnesau lleol yw bywyd tref fel y Fenni ac mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i’w cefnogi. Byddwn hefyd yn annog teuluoedd i alw heibio i gymryd rhan yn y llwybr gan fod yna rai creadigaethau gwych i ddod o hyd iddynt ac mae’n ffordd wych o gael pawb i fwynhau ysbryd yr ŵyl.”

Mae’r digwyddiadau ar Stryd Nevill yn parhau drwy gydol mis Rhagfyr. Ar yr 8fed Rhagfyr bydd busnesau lleol ar agor ar gyfer siopa’n hwyr yn y nos er mwyn galluogi siopwyr i gael eu hanrhegion Nadolig lleol yn barod ar gyfer y diwrnod mawr. O 12:00-13:00 bob dydd Mercher i ddydd Gwener, mae Marlows Place yn cynnal Crefft a Chinio Nadolig i bawb yn y Fenni i’w fwynhau. Mae trigolion hefyd yn cael cyfle i gael brecwast gyda Siôn Corn ei hun bob dydd Sadwrn yn y cyfnod cyn y Nadolig yn Marlows Place.  Gellir mwynhau Bwyd a cherddoriaeth Byw hefyd ar ddydd Sadwrn 11eg Rhagfyr yn y Trading Post.

Daw’r ymgyrch ar adeg wych, wrth i Gyngor Sir Fynwy annog trigolion i siopa’n lleol, drwy gyhoeddi parcio am ddim ar benwythnosau ym mhob maes parcio sy’n eiddo i’r cyngor, drwy gydol mis Rhagfyr, hyd at a gan gynnwys Gŵyl San Steffan.

Gallwch weld llwybr Stryd Nevill bron drwy ddilyn y dudalen Facebook yma: https://bit.ly/3GimN2x