Mae Adran 58 yn hysbysiad rhybudd ffurfiol a gyhoeddir gan yr awdurdod, sy’n hysbysu’r holl bartïon sydd â diddordeb bod gwaith ffordd sylweddol yn cael ei wneud. Anfonir yr hysbysiad hwn tua 3 mis cyn dechrau’r gwaith, er mwyn galluogi pob parti dan sylw i wneud unrhyw waith sydd ei angen. Unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau, caiff y ffordd ei ddiogelu am hyd at 5 mlynedd ar y mwyaf, yn dibynnu ar y math o waith. Enghreifftiau o waith dan sylw:

  • ailadeiladu priffordd
  • ail-wynebu
  • tawelu traffig
  • trefn ffyrdd newydd