Cau dros Ŵyl y Banc

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 3ydd Fai

Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055.

Ni fydd unrhyw gasgliad Sbwriel ddydd Llun 3ydd Fai

bydd casgliadau un diwrnod yn hw