30/4/21: Diweddariad ar waith ffordd A466 Wyndcliff: Mae’r Cyngor yn cadarnhau y bydd gwaith yn dechrau ar  4 Mai 2021. Bydd y ffordd ar gau o’r dyddiad hwnnw. Mae’n dal i fod yn bosibl cyrraedd Tyndyrn ar y ffordd wyro – map ar gael

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn: monmouthshire.gov.uk/a466