Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i MyMonmouthshire i ganfod pryd y caiff eich gwastraff a'ch ailgylchu ei symud

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 3ydd Fai

Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda.


Ni fydd unrhyw gasgliadau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 3ydd Mai. Bydd yr holl gasgliadau ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer yr wythnos honno.
Gallwch wirio’ch diwrnod casglu yma: Gwybodaeth Leol.

calendr casglu sbwriel bob pythefnos ar gyfer 2021

Gallwch wirio eich dyddiau casglu gwastraff nesaf drwy edrych ar y dudalen Gwybodaeth Leol.

Mae canolfannau gwastraff aelwydydd ac ailgylchu ar agor fel arfer ond gallant fod yn brysu yn ystod ac yn dilyn penwythnosau Gŵyl Banc. Mae’r canolfannau Ailgylchu ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.