Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

  • Dydd Gwener 16th Hydref 2020 Rhwng 20.15 – 20.45 (oddeutu)
  • Dydd Sadwrn 17th Hydref 2020 Rhwng 08.45 – 09.15 (oddeutu)

Rhwng 21.00 – 21.30 (oddeutu)

  • Dydd Sul 18th Hydref 2020 Rhwng 09.25 – 09.55 (oddeutu)

Rhwng 21.45 – 22.15 (oddeutu)

  • Dydd Llun 19th Hydref 2020 Rhwng 10.05 – 10.35 (oddeutu)

Rhwng 22.25 – 22.55 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

  • Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg
  • Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.