Bydd ymgynghoriad y Strategaeth Ddewisol r ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid a’r ail alwad am safleoedd ymgeiswyr yn cau ar 20 Gorffennaf 2020 i alluogi’r Cyngor i adolygu sylfaen dystiolaeth, strategaeth a pholisïau’r Cynllun oherwydd effaith y pandemig. Cyhoeddir amserlenni diwygiedig ym mis Medi 2020. Am ragor o wybodaeth ewch i