Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 25 Mai

Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055.

Ni fydd unrhyw gasgliad Sbwriel ddydd Llun 25 Mai,

bydd casgliadau un diwrnod yn hwyr