Oherwydd yr ymchwydd llanw a ragwelir – bydd ffyrdd yn cael eu cau yn Nhyndyrn am gyfnodau ychwanegol heddiw a bore yfory fel sy’n dilyn:

Dydd Mercher 12th Chwefror rhwng 22.15 – 22.45 (oddeutu)

Dydd Iau 13eg Chwefror rhwng 10.35 – 11.05 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.