Mae Adran Gynllunio Cyngor Sir Fynwy yn ymgynghori ar eu Hysbysiad Cynghori Archaeoleg mewn Cynllunio Drafft. Er mwyn darllen a chynnig sylwadau ar y ddogfen arfaethedig, ewch os gwelwch yn dda i’n Tudalen Ymgynghori ar Bolisi Cynllunio.