Skip to Main Content

Mae ymagwedd Sir Fynwy at adfywio’n cael ei hadolygu ar hyn o bryd i sicrhau ei bod yn adlewyrchu polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Cyngor, ac mae’n canolbwyntio ar gyflwyno blaenoriaethau mewn ardaloedd adfywio a dargedwyd mewn ffordd gydlynol.

Diffiniwyd ymagwedd Abertawe mewn partneriaeth â phrif bartner adfywio’r Cyngor – Awdurdod Datblygu Cymru. Bydd y Fenter Adfywio ar y Cyd (JRI) hefyd yn cynnwys nifer fawr o gymunedau ac amrywiaeth eang o bartneriaid ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Prosiectau

  • Caldicot Regeneration Project
  • Vision Monmouth
  • Brewery Yard
  • Abergavenny Cattle Market