Canolfan Croeso a Chanolfan y Parc Cenedlaethol, Y Fenni
Heol Trefynwy
Y Fenni
NP75HL

Ffôn: 01873 853254
Ffacs: 01873 853254
E-bost: abergavennyic@breconbeacons.org

Canolfan Croeso Cas-gwent
Maes Parcio’r Castell
Stryd y Bont
Cas-gwent
NP165EY

Ffôn: 01291 623772
Ffacs: 01291 628004
E-bost: Chepstow.tic@monmouthshire.gov.uk

Canolfan Croeso Trefynwy
Neuadd y Sir, Sgwâr Agincourt
Trefynwy
NP253DY

Ffôn: 01600 775257
E-bost: Monmouth.tic@monmouthshire.gov.uk

Canolfan Croeso Cil-y-coed (tymhorol – mis Ebrill i fis Hydref)
Castell Cil-y-coed
Heol yr Eglwys
Cil-y-coed
NP264HU

Ffôn: 01291 420241
Ffacs: 01291 435094
E-bost: caldicotcastle@monmouthshire.gov.uk
Canolfan Croeso Brynbuga (tymhorol – y Pasg i fis Hydref)
Amgueddfa Bywyd Gwledig Brynbuga
Yr Ysgubor Brag
Stryd y Farchnad Newydd
Brynbuga
NP151AU

Ffôn: 01291 673777
E-bost: uskrurallifemuseum@virgin.net