Mae gan Lywodraeth Cymru raglen buddsoddi hirdymor fydd yn creu cenhedlaeth o ysgolion 21ain Ganrif, bydd Llywodraeth Cymru ar y cyd â’r cyngor yn cyflwyno’r  Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif.

Mewn rhai amgylchiadau, mae Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal ymgynghoriad statudol sy’n rhoi cyfle i bobl ddysgu am y cynigion, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u hystyried pan fydd y cyngor yn penderfynu ar ffordd ymlaen.

Rydym yn ymgynghori ar y cynigion dilynol ar hyn o bryd:

  1. Cau Ysgol Gynradd Cymorth Gwirfoddol Eglwys yng Nghymru Llanfair Cilgedin
  2. Sefydlu safle Anghenion Dysgu Ychwanegol gyda 55 lle a newid capasiti’r ysgol brif ffrwd i 1600 yn Ysgol Gyfun Trefynwy.
  3. Caefa arfaethedig Canolfan Adnoddau Anghenion Deri View