Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu diddordeb gan bobl (21 oed a throsodd):

  • o bob cefndir
  • o bob cenedl
  • o bob crefydd
  • o bob rhyw
  • o bob oedran
  • o unrhyw statws priodasol (sengl, cwpl, priod, dibriod, perthynas yr un rhyw)
  • sy’n berchnogion cartref neu heb fod yn berchnogion cartref
  • pobl gyflogedig neu bobl ddi-waith
 • rhieni neu rai heb fod yn rhieni

Gadewch i ni siarad am faethu

Cymerwch funud neu ddau i edrych ar y fideo byr i ganfod mwy am faethu. Gallwn drefnu galwad ffôn neu gyfarfod os hoffech siarad gydag un o’n gofalwyr maeth profiadol.