Bydd ein tîm yn parhau i’ch cefnogi a’ch llywio nawr eich bod yn ofalwr maeth:

    • Gweithiwr cymdeithasol – Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi yn rheolaidd, yn ymuno â chi mewn gwahanol gyfarfodydd a’ch cefnogi gyda’r plant a roddwyd yn eich gofal.
    • Hyfforddiant – Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn rhoi cefnogaeth gyson am sut i ddatblygu sgiliau newydd ac yn argymell cyrsiau hyfforddiant perthnasol.  Byddwn yn darparu rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr.
  • Grwpiau cefnogaeth – Cewch eich gwahodd i fynychu grwpiau cefnogaeth rheolaidd Sir Fynwy i glywed siaradwyr gwadd a chwrdd â gofalwyr maeth eraill. Fel gofalwr maeth cewch eich ymrestru’n awtomatig fel aelod o’r Rhwydwaith Maethu. Bydd gofalwyr maeth hefyd yn cael mynediad i Yammer, llwyfan ar gyfer cyfathrebu ar-lein diogel rhwng ein gofalwyr maeth ac aelodau o’r Tîm Maethu .

Taliadau

  • Disgowntiau – Mae gwahanol gynlluniau disgownt ar gael i’ch galluogi chi a’ch plant maeth i dalu ffioedd mynediad is i rai o’r atyniadau lleol a chenedlaethol.

  • Lwfans – Byddwch yn derbyn lwfans cynhaliaeth wythnosol ar gyfer cost gofalu am blant a faethwyd. Caiff y swm ei osod yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

  • Ffi – Byddwch hefyd yn derbyn ffi wythnosol i gydnabod eich amser, sgiliau a’ch profiad. Sir Fynwy sy’n gosod y swm yma.

  • Taliadau a lwfansau.

Cliciwch yma i weld y dudalen Lwfansau a Thaliadau Sgiliau Maethu

Cysylltwch â ni ar 01873 735950

foster@monmouthshire.gov.uk

monmouthshire.gov.uk/fostering