Dewch i ymuno ar tim

Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (Gofal Plant)

Bydd y rôl hon yn ffurfio rhan o’r cynnig allweddol gan Dechrau’n Deg drwy ddarparu 12.5 awr o ofal plant safon uchel i blant sydd yn ddwy flwydd oed yn ardaloedd penodol o Sir Fynwy. Mae’r tîm Dechrau’n Deg yn gweithio’n agos gyda gweithwyr Dechrau’n Deg eraill er mwyn sicrhau bod anghenion plant yn cael eu diwallu’n llwyr. Mae profiadau positif yn ystod blynyddoedd cynnar bywydau plant yn hanfodol ac yn helpu i osod y sylfeini ar gyfer dysgu gydol oes ac iechyd. Fel ymgeisydd sydd am ddod yn rhan o’r tîm gofal plant Dechrau’n Deg, byddwch yn chwarae rôl hanfodol yn natblygiad cymdeithasol, corfforol, ymenyddol, diwylliannol ac emosiynol y plentyn.

           

Cyfeirnod Swydd: LSS12

Gradd: D - £12.02 i £12.93 yr awr (£7,969 i £8,572)

Oriau: 17 yr wythnos a Therm Ysgol yn Unig (boreau).

Lleoliad: Grŵp Chwarae Calditots, Cil Y Coed

Dyddiad Cau: 08/12/2022 12:00 pm

Dros dro: tan 31ain Mawrth 2024

Gwiriad DBS: Ydy