Velothon 2016

Bydd Velothon Cymru yn dychwelyd i dde Cymru ddydd Sul 22 Mai 2016.

Mae’r Velothon yn ddigwyddiad seiclo a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei gyflwyno ar eu rhan gan Run 4 Wales, y tîm digwyddiadau sy’n gyfrifol am Hanner Marathon Caerdydd Banc Lloyds a Phencampwriaethau  Hanner Marathon Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd a gynhelir yng Nghaerdydd yn 2016.

Gobeithir y bydd hyd at 18,000 o seiclwyr yn cymryd rhan ar hyd taith 140 cilomedr ar ffyrdd a gaewyd yn llwyr ledled de Cymru.

Y llwybr

Mae manylion llawn y llwybr ar gael ar wefan Velothon Cymru. Bydd y ras yn dechrau yng Nghaerdydd cyn teithio drwy Gasnewydd, Sir Fynwy, Torfaen a Chaerffili, a gorffen yn ôl yng nghanol dinas Caerdydd.

Mae’r llwybr drwy Sir Fynwy wedi newid ac mae trefnwyr wedi rhoi ystyriaeth i rai o’r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt y llynedd.

I weld y llwybr newydd ewch i’r wefan a chael mwy o wybodaeth

Interactive Route Map – 2016 Route — Velothon Wales

 

Meddwl y gallai effeithio arnoch chi?

Bydd y trefnwyr Run 4 Waless yn dosbarthu llythyrau i breswylwyr a busnesau i roi mwy o wybodaeth ar y llwybr.

Dyma gopi o’r llythyr rhag ofn na welwch ef neu fod angen i chi ei anfon i gyfeillion neu berthnasau.

Llythyr 1

Velothon Resident Leaflet.pdf

Llythyr 2

MONMOUTHSHIRE amended MAY 2016

Letter 2 MONMOUTHSHIRE TOR-FAEN
Letter 2_ MONMOUTHSHIRE NEWPORT

Rydym yn rhannu’r wybodaeth hon i godi ymwybyddiaeth o’r digwyddiad felly gofynnir i chi wneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer cau’r ffyrdd er mwyn lleihau ymyriad i chi a’ch teulu. Gallech hefyd fod yn dymuno dod allan i gefnogi’r seiclwyr sy’n cymryd rhan yn y sportive.

Hoffech chi gymryd rhan?

Gobeithiwn weithio gydar trefnwyr i gynnal digwyddiadau cymunedol fel y gallwn hyrwyddo’r digwyddiad a dathlu pa mor wych yw ein sir hardd i seiclo ynddi a chael mwy o bobl mas ar eu beiciau.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Ymunwch â’r Ras …

Neu os hoffech gymryd rhan gallwch gofrestru ar y wefan:

Cofrestru ar gyfer Velothon Cymru 2016 – Velothon Cymru

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Mae rhestr o Gwestiynau Cyffredin ar wefan Velothon Cymru.

Cau Ffyrdd — Velothon Wales

Os hoffech fwy o wybodaeth ar y llwybr neu gymryd rhan gallwch ffonio neu anfon e-bost at Velothon 216.

Mae’r holl fanylion ar gael ar y wefan: Dechrau — Velothon  Cymru

Rhif Ffôn:  02921 660 790.

E-bost

Ymholiadau ar y llwybr a chau ffyrdd:  route@velothonwales.co.uk

Cymryd rhan yn y digwyddiad:  helpdesk@velothonwales.co.uk