Dewch i ymuno ar tim

Uwch Ymarferydd Tîm Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn

Yn gweithio fel Uwch Ymarferydd mewn tîm Aml-ddisgyblaeth, yn cynnig gwasanaeth cynllunio Gofal a Thriniaeth  Iechyd Meddwl i unigolion a’u gofalwyr.

Cyfeirnod Swydd: SAS020

Gradd: J SCP 35-39 £39,571-£43,570 (pro rata)

Oriau: 18.5 yr wythnos x 2 rôl

Lleoliad: I’w gadarnhau

Dyddiad Cau: 20/05/2022 5:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad