Dewch i ymuno ar tim

Uwch Ymarferydd

Mae’r Tîm Dyletswydd Argyfwng De-ddwyrain Cymru yn darparu gwasanaeth gwaith
cymdeithasol brys y tu allan i oriau i bum awdurdod lleol – Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd,
Sir Fynwy a Thorfaen.
Yn ofynnol i ddarparu lefel uwch o sgiliau ac arbenigedd gwaith cymdeithasol yn unol â’r rota y
tu allan i oriau a dirprwyo ar ran y rheolwr sifft ar ddyletswydd pan fo angen.
Yn ofynnol i gyflenwi yn ystod absenoldeb staff tîm SEWEDT craidd ar benwythnosau a
Gwyliau Banc gan gynnwys sesiynau yn ystod y dydd, gyda’r nos a thros nos.

Cyfeirnod Swydd: REQ0007895

Gradd: 10

Lleoliad: Pontypool

Dyddiad Cau: 01/12/2022 12:00 am