Dewch i ymuno ar tim

Uwch Weithiwr Gofal a Chymorth sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 

Rydym yn chwilio am rywun sy’n garedig, wrth eu bodd yn treulio amser gyda phobl, yn hawdd siarad â nhw, yn gallu meithrin perthynas yn gyflym â phobl, yn hyblyg gyda’ch oriau gwaith, bod â sgiliau cyfathrebu gwych, yn dal gwerthoedd anhygoel sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac am wneud gwahaniaeth.

Cyfeirnod Swydd: SAS371

Gradd: BAND E BAND F SCP 19 £27,852 – SCP 21 £30,151 Pro Rata

Oriau: 35 yr Wythnos

Lleoliad: Monnow Vale - bydd y rôl yn cwmpasu ardal Canol Sir Fynwy (Mynwy, Brynbuga a Rhaglan).

Dyddiad Cau: 06/12/2022 12:00 pm

Dros dro: Ydy (6 mis)

Gwiriad DBS: Oes