Dewch i ymuno ar tim

Uwch Oruchwylydd y Gyflogres

Mae cyfle ffantastig  i Weithiwr Proffesiynol ym maes y Gyflogres i weithio o fewn Adran Cyflogres Cyngor Sir Fynwy.  Fel gweithiwr brwdfrydig, trefnus ac egnïol, byddwch yn cefnogi Arweinydd Tîm y Gyflogres i brosesu cyflogres yr awdurdod, gan sicrhau bod pawb yn cael eu talu’n gywrain ac yn amserol.

Cyfeirnod Swydd: EMP 23

Gradd: BAND G SCP 23 – SCP 27 £27,741 - £31,346

Oriau: 37 Yr Wythnos

Lleoliad: Hyblyg – Neuadd y Sir, Brynbuga (bydd modd gwneud llawer o’r rôl tra’n gweithio gartref)

Dyddiad Cau: 22/01/2021 12:00 pm