Dewch i ymuno ar tim

Tiwtor Dysgu Cymunedol ar gyfer Gwersi Masnachfraint

Darparu cwrs i grŵp o ddysgwyr sy’n oedolion (16 mlwydd oed a’n hŷn) fel sydd yn cael ei gyfarwyddo gan y Rheolwr Hyb Cymunedol (De) neu’r Arweinydd Dysgu Cymunedol.

Cyfeirnod Swydd: LATAB001

Gradd: Band E: SCP 17 (£12.69 yr awr)

Oriau: 2 awr o ddysgu gan gynnwys 1 awr o baratoi ar gyfer pob dosbarth

Lleoliad: Bydd lleoliad gwaith y deiliad swydd yn ddibynnol ar leoliad y dosbarth ac argaeledd y person.

Dyddiad Cau: 08/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Dim Angen