Dewch i ymuno ar tim

Tiwtor Dysgu Cymunedol ar gyfer Cyrsiau Hamdden a Lles

Darparu cwrs i grŵp o ddysgwyr sy’n oedolion (16 mlwydd oed a’n hŷn) fel sydd yn cael ei gyfarwyddo gan y Rheolwr Hyb Cymunedol (De) neu’r Arweinydd Dysgu Cymunedol.

Cyfeirnod Swydd: LATAB001

Gradd: Gradd E: SCP 17 (£12.92 per hour)

Oriau: 2 awr o ddysgu gan gynnwys 1 awr o baratoi ar gyfer pob dosbarth

Lleoliad: Bydd lleoliad gwaith y deiliad swydd yn ddibynnol ar leoliad y dosbarth ac argaeledd y person.

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm