Rydym yn gwerthfawrogi bod "Cymuned" yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, fel tîm rydym am weithio gyda chi i achosi newidiadau cadarnhaol yn ein cymunedau. Gallwn eich cefnogi ar eich taith ac mae gennym nifer o ddulliau a allai helpu. Mae hyn yn aml yn dechrau gyda sgwrs.

Be Community Logo

Byddwch yn Rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol – Cyfres o gyfleoedd dysgu, datblygu personol a chyfleoedd rhwydweithio yn rhad ac am ddim i wirfoddolwyr cymunedol.

Gwybodaeth bellach: http://www.monmouthshire.gov.uk/community-leadership-programme

Gwirfoddoli – Rydym hyn cefnogi gwirfoddoli ar draws ein sefydliad ac ar draws Sir Fynwy.

A fyddech gystal, os gwelwch hyn dda, ag edrych ar ein tudalen ar wirfoddoli am gyfleoedd cyfredol a ffyrdd i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned: https://volunteer.monmouthshire.gov.uk/index.htm

Paneli atal troseddu – Yn angerddol dros atal troseddu? Hoffech chi wybod mwy am y modd y gallwch chi gael effaith yn eich cymuned?

Pecyn Cymorth Prosiectau Cymunedol – Eisiau gwneud rhywbeth hwyliog i helpu i ddod â phobl yn eich cymuned at ei gilydd? Cliciwch yma am syniadau ac ysbrydoliaeth o bob rhan o’r DU a’r byd!

Pecyn Cymorth Prosiectau Cymunedol (Cymraeg)

Wedi’i Wneud yn Agored – Rhwydaith cymdeithasol ar gyfer y rheiny sy’n credu y gallwn ni adeiladu Sir Fynwy fwy cynaliadwy a gwydn, drwy weithio gyda’n gilydd: https://monmouthshire.madeopen.co.uk/

Chwarae Allan – Ydych chi eisiau i’ch plant allu chwarae’n rhydd y tu allan i’w drws ffrynt? Mae Chwarae Allan yn symudiad dan arweiniad rhieni a phreswylwyr sy’n adfer rhyddid plant i chwarae allan yn y strydoedd a’r mannau lle maent yn byw, am eu hiechyd, eu hapusrwydd a’u synnwyr o berthyn. Yn Sir Fynwy rydym am ddarparu cymaint o gefnogaeth ag y gallwn i gymunedau er mwyn gwneud i hyn ddigwydd.

Yn y wefan Chwarae Allan fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau sesiynau ‘chwarae allan’ rheolaidd ar eich stryd neu gamau eraill i sbarduno newid lle rydych chi’n byw. Hefyd syniadau, straeon ac ysbrydoliaeth a gasglwyd gan bobl ledled y DU a thu hwnt.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau chwarae allan lle rydych chi’n byw yn Sir Fynwy, anfonwch e-bost judithlangdon@monmouthshire.gov.uk