Dewch i ymuno ar tim

Therapydd Chwarae

Cyfle cyffrous i ymuno gyda’n Tîm Therapïau Creadigol sydd yn ehangu lle y byddwch yn darparu Therapïau Creadigol ac ymyriadau therapiwtig sy’n seiliedig ar chwarae i blant a’u teuluoedd.

Cyfeirnod Swydd: LYW015

Gradd: BAND H SCP 27 £31,346 - SCP 31 £34,728 Pro Rata

Oriau: 18.5 awr yr Wythnos

Lleoliad: Brynbuga

Dyddiad Cau: 01/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy - Contract Cyfnod Penodol

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)