Dewch i ymuno ar tim

Technegydd y Gyflogres

Mae cyfle ffantastig  i Weithiwr Proffesiynol ym maes y Gyflogres i weithio o fewn Adran Cyflogres Cyngor Sir Fynwy.  Fel gweithiwr brwdfrydig, trefnus ac egnïol, byddwch yn cefnogi Arweinydd Tîm y Gyflogres i brosesu cyflogres yr awdurdod, gan sicrhau bod pawb yn cael eu talu’n gywrain ac yn amserol

Cyfeirnod Swydd: EMP08

Gradd: BAND F SCP 19 – SCP 23 £25, 927 - £28,226

Oriau: 37 awr yr wythnos.

Lleoliad: Hyblyg – Neuadd y Sir, Brynbuga (bydd modd gwneud llawer o’r rôl tra’n gweithio gartref)

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm