Mae Taliadau Tai ar Ddisgresiwn (DHP) yn rhoi help ychwanegol gyda’ch rhent. Ni allwn helpu gyda rhai rhannau o’ch rhent, er enghraifft, os cynhwysir prydau bwyd, gwresogi neu drethi dŵr. Ni allwn dalu’n uwch na lefel eich rhent. Ni all DHP helpu gyda chost y Dreth Gyngor.

Os hoffech wneud cais am Daliad Tai ar Ddisgresiwn, argraffwch a llenwi’r  Ffurflen Tai am Daliad Tai ar Ddisgresiwn.

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Torfaen sy’n darparu’r Gwasanaeth Budd-daliadau ar ran Cyngor Sir Fynwy.