Dewch i ymuno ar tim

SWYDDOG TREFTADAETH

Mae cyfle cyffrous gan Gyngor Sir Fynwy ar gyfer gweithiwr proffesiynol addas i ymuno gyda’r Tîm Rheoli Datblygu o fewn Gwasanaeth Cynllunio’r Cyngor. Mae’r Tîm Rheoli Datblygu yn prosesu ceisiadau cynllunio a cheisiadau perthnasol eraill ac yn darparu cyngor i’r cyhoedd a datblygwyr drwy’r gwasanaeth cyn ymgeisio a’r swyddog ar ddyletswydd dros y ffôn.

Yn gweithio o fewn  y Tîm Rheoli Datblygu, bydd disgwyl i’r deiliad swydd i ddelio gyda cheisiadau gan ddeiliaid tai, hysbysebu a mathau bychain eraill o geisiadau, ynghyd â delio am geisiadau am gyngor cyn ymgeisio a’n helpu gyda dyletswyddau’r swyddog dyddiol sydd ar alw ac ar gael dros y ffôn sydd yn cynnig cyngor i’r cyhoedd o ddydd i ddydd ar faterion cynllunio.

 

Bydd cymhwyster gradd gan y deiliad swydd mewn Cynllunio Trefi (neu radd addas mewn disgyblaeth briodol) neu’r gallu i arddangos profiad perthnasol o ran gwaith ceisiadau cynllunio.

Cyfeirnod Swydd: RDC44

Gradd: SCP 19 - 23 (Band F) £25,481 - £27,741

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir

Dyddiad Cau: 01/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na