Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Teleofal Careline

Dyma gyfle ffantastig i ddarparu cymorth gweinyddol a thechnegol arbenigol i helpu gyda’r broses o ddarparu gweinyddiaeth gyffredinol a chymorth technegol wrth gyflenwi’r holl offer Careline a thechnoleg gynorthwyol sydd yn cael ei gynnig gan y tîm Byw’n Strategol a Chynaliadwy. At hyn, bydd angen darparu cymorth gweinyddol i’r swyddogaethau Tai a Chymunedau ehangach sydd yn cynnwys Cyfleusterau i’r Anabl, Benthyciadau Gwelliannau i’r Cartref, Eiddo Gwag ac unrhyw brosiectau sydd yn dod o’r gwaith a wneir i ymladd newid hinsawdd.

Cyfeirnod Swydd: SHS216

Gradd: BAND F SCP19 – 23 £25,481-£27,741

Oriau: 37 yr Wythnos croeso i rannu swyddi

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 04/10/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd