Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Teleofal Careline  (Swydd a Rennir)

Dyma gyfle ffantastig i ddarparu cymorth gweinyddol a thechnegol arbenigol i helpu gyda’r broses o ddarparu gweinyddiaeth gyffredinol a chymorth technegol wrth gyflenwi’r holl offer Careline a thechnoleg gynorthwyol sydd yn cael ei gynnig gan y tîm Byw’n Strategol a Chynaliadwy. At hyn, bydd angen darparu cymorth gweinyddol i’r swyddogaethau Tai a Chymunedau ehangach sydd yn cynnwys Cyfleusterau i’r Anabl, Benthyciadau Gwelliannau i’r Cartref, Eiddo Gwag ac unrhyw brosiectau sydd yn dod o’r gwaith a wneir i ymladd newid hinsawdd.

 

Cyfeirnod Swydd: SHS 216

Gradd: BAND SCP F £25,927 - £28,226

Oriau: 18.5

Lleoliad: Brynbuga

Dyddiad Cau: 15/09/2022 12:00 pm